Sten & Grus Prøvestenen A/S opdeles i to forretningsområder

 

Kære kunder

 

Sten & Grus Prøvestenen A/S vil fremover være opdelt i to forretningsområder – Miljø & Råstoffer.

Miljøområdet, der består af jord og genbrugsmaterialer samt håndtering af farligt affald, ledes af Brian Møller-Larsen, der samtidigt har overtaget den overordnede ledelse af Sten & Grus Prøvestenen A/S som administrerende direktør.

Råstofområdet ledes af Kim Fynbo Nielsen, og området vil løbende blive lagt sammen med Dansk Natursten A/S, så den samlede råstofforretning, der består af sømaterialer og granit, vil blive varetaget af Dansk Natursten A/S.

Hvis der er spørgsmål, kan Brian Møller-Larsen kontaktes på 53721004 / bml@sgp.dk eller Kim Fynbo Nielsen på 40263330 / kfn@dansknatursten.dk

Vi ønsker med ovenstående ændringer, at skabe endnu mere fokus på at finde de rigtige løsninger til gavn for vores samarbejdspartnere.

Vi glæder os til at fortsætte vores gode samarbejde i 2020.

 

Med venlig hilsen

 

Brian Møller-Larsen & Kim Fynbo Nielsen