Bakkematerialer

Bakkematerialer

Vores bakkematerialer bliver hentet fra et bredt udvalg af grusgrave. Her findes store mængder af sand-, sten- og grusprodukter tæt på overfladen, hvorfra man har rømmet overjorden, udvundet gruset og oparbejdet det til gældende standarder.

  • ProduktStr. (mm)Ton/m3varenr.Kr./ton
  • Sandfyld 1,52010 115,00
  • Brogrus/Betongrus0-8 1,52030 130,00
  • Stabilgrus kv. II0-32 1,52050 120,00
  • Kampesten/Havesten >200 1,52090 150,00

Ovennævnte priser er ekskl. moms, råstof- og olietillæg.
Minimumssalg 1 ton ab plads.
Omregningsfaktor for vægtfylde er vejledende.