Afgifter & Tillæg

SGP forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre priser og vilkår, når ændringen kan begrundes i udefra kommende forhold, f.eks. indgreb fra myndighedernes side eller lovgivningstiltag, stigende råvarepriser eller andre forhold udenfor SGPs indflydelse.

Priserne er ekskl. olietillæg som tillægges ovenstående priser. Olietillægget reguleres ved stigninger/fald i markedsprisen på olie. Den energirelaterede andel udgør 15% af omkostningerne. Markedsprisen opgøres i danske kroner og reguleres i forhold til markedsprisen pr. 1. januar 2016 (index 100).

Priserne er eksklusiv det til enhver tid gældende produktionsvederlag på sømaterialer og råstofafgift til staten.

  • ProduktStr. (mm)Ton/m3varenr.Kr./ton
  • Olietillæg 0,00
  • Produktionsvederlag til staten 5,30
  • Råstofafgift 3,00

Gebyr

  • ProduktStr. (mm)Ton/m3varenr.Kr./ton
  • Fejllæsning/-aflæsning af materialer* 250,00
  • Administrationsgebyr per faktura** 250,00

* Et gebyr, der pålægges i tilfælde af, at de læssede materialer, skal læsses af/på igen.
** Et gebyr, som pålægges ved fejlinformation i ekspeditionsbehandlingen.