Love og vejledninger om jordforurening og byggeri

Vores miljø - vores ansvar

På siden findes links til de relevante love og bestemmelser vedrørernde håndtering og bortskaffelse af områdeklassificeret- og forurenet jord.

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord