Ny miljøchef på Sten & Grus Prøvestenen A/S – Group De Cloedt Danmark

mq billede online

Pr. 01. april 2016 blev Michael Quist ansat som ny miljøchef i Sten & Grus Prøvestenen A/S.

Om ansættelsen siger Jette Rohde, direktør:

Michael har en solid baggrund og den nødvendige erfaring, til at sikre at vores nye jordrensningsfacilitet – og miljøafdeling – bliver veletableret. Han har bl.a. indgående viden om- og konkret erfaring med miljøkoordinering og jordhåndtering.”

49 årige Michael Quist er uddannet cand.scient. i geologi fra Århus universitet og har en bred erfaring fra Vejdirektoratet og en række private virksomheder. Senest har Micahel arbejdet i Vejdirektoratet som miljøkoordinater/projektansvarlig, og har især beskæftiget sig med projektarbejde indenfor jordhåndtering af forurenet jord fra veje mm. samt udledning af vejvand, grundvandssænkning og miljøgodkendelse af listevirksomheder.

Jeg ser frem til samarbejdet med Group De Cloedt og Sten & Grus Prøvestenen A/S, og de spændende opgaver, som ligger for døren. Det er et enormt spændende projekt, som kan sikre nyttiggørelsen af både jord og andre genanvendelige materialer på hele det danske marked.” (Michael Quist)