Analyse og bortskaffelse

Analyse og bortskaffelse af jord

Områdeklassificeret eller diffusforurenet byjord er et areal uden mistanke om forurening. Jorden analyseres af os med en prøve pr. påbegyndt 30 tons for 6 metaller (bly, cadmium, kobber, zink, krom og nikkel), kulbrinter C6 – C35 og PAH. Jorden anmeldes til fraflytningskommunens miljøafdeling, sorteres og bortskaffes af os efter anvisning fra Center for Miljø.

 • Beskrivelsevarenr.Kr./ton
 • Områdeklassificeret eller diffusforurenet byjord*5100 185,00
 • Områdeklassificeret eller diffusforurenet byjord - våd/udflydende*5110 215,00
 • Tillæg for analyse ved jordsager under 10 ton5166 450,00
 • Dokumenteret kl. 0-1 jord til sortering. Analyseret pr. 30 ton. analyseresultater er påkrævet.5125 145,00
 • Dokumenteret kl. 0-1 jord til sortering. Analyseret pr. 30 ton. analyseresultater er påkrævet.5135 179,00
 • Klasse 4 jord5140 Tilbud
 • Tillæg for våd jord (dok.)5150 31,00

*Prisen er inkl. analyse.
Hvis der ønskes en ekstra prøvefrekvens, kan dette aftales mellem anmelder og SGP

Tillægsydelser

Udover de områdeklassificerede arealer kendes der til en række grunde, hvor tidligere aktiviteter kan have forårsaget forurening, eller hvor der allerede er fundet kraftig forurening i jorden. Hvis der formodes at være forurening på grunden, er grunden kortlagt på vidensniveau 1 (V1) og hvis der er fundet kraftig forurening på en grund er den kortlagt på vidensniveau 2 (V2). Ved analysering af sådanne arealer skal der laves en analyse pr. påbegyndt 30 tons.

 • Beskrivelsevarenr.Kr./ton
 • Klasse 0 jord (inkluderet)5200 0,00
 • Klasse 1 jord (inkluderet)5210 0,00
 • Klasse 2 jord5220 80,00
 • Klasse 3 jord5230 80,00
 • Klasse 4 jord, iht. analyser5240 **

** Endelig pris vil bero på den konkrete anvisning, der baseres på analyseresultaterne samt forureningens art og sammensætning. Herudover tages forbehold for reanalyse ved modtagerstedet.

Ovennævnte priser er ekskl. olietillæg og moms.
Minimumssalg 1 ton an plads.