Jordkartering og Mellemdeponi

Jordhotel

Jordkartering og mellemdeponi bruges når en mængde jord ønskes oplagret i en given periode, hvor jorden på et senere tidspunkt skal genandvendes eller genindbygges. Dette kaldes for et jordhotel.
I udgangspunktet står kunden selv for prøvetagning og bortkørsel.

Vores oplagrings-pladser er godkendt og indrettet i medfør af milbøjeskyttelsesloven § 33 (LBK nr 879 af 26/06/2010), og vi modtager jord i klasserne 1,2,3 og 4 uden at belaste miljøet.

 • Beskrivelsevarenr.Kr./ton
 • Modtagelse:
  Indvejning, registrering og udskrivning af følgeseddel. Oplægning af jord i miler på hotel. Genlæsning, udvejning og udskrivning af følgeseddel samt indeværende måneds lagerleje.
  5300 38,00
 • Lagerleje:
  Månedsleje beregnes på baggrund af mængden, der henligger ved månedens begyndelse. Hvis der er løbende til- og bortkørsel fra hotellet, vil lejen blive beregnet ud fra den netto mængde, der henligger den første i måneden.
  5310 16,00
 • Sortering:
  Brokker og lignende frasorteres over sorteringsværk. Brokker afregnes særskilt i ton iht. prisliste.
  5320 45,00
 • Stabilisering:
  Ved våd/udflydende jord kan jorden forlanges stabiliseret. Prisen er totalmængden ekskl. materiale. Stabiliseringsmaterialet vælges efter aftale med kunden.
  5330 20,00
 • Analyser:
  Kan tilbydes f.eks. med analyse af tørstof, 6 metaller (bly, cadmium, kobber, zink, krom, nikkel), kulbrinter C6 – C35 og PAH.
  5999 750,00

Jorden må maksimalt henligge på jordhotellet i 12 måneder iht. gældende miljøgodkendelse.

Frasortering af affald

Ved modtagelse af jord med andre typer affald, pålægges et frasorteringsgebyr pr. læs.

 • Beskrivelsevarenr.Kr./ton
 • Håndsorteringsgebyr (lille)8990 1000,00
 • Håndsorteringsbegyr (stor)8995 2000,00

Ovennævnte priser er ekskl. moms