Ekstra services ved jordmodtagelse

Ekstra services ved modtagelse af jord

 • Beskrivelsevarenr.Kr./ton
 • Stabilisering:
  Ved våd/udflydende jord kan jorden stabiliseret, så den bliver indbygningsegenet igen. Prisen afhænger af stabiliseringsmetode samt totalmængden. Stabiliseringsmaterialet vælges efter aftale med kunden.
  5330 Ring for pris
 • Analyser:
  Hvis der ønskes en højere prøvefrekvens eller analyse for andre forurenings komponenter, kan dette aftales mellem anmelder og SGP. F.eks. analyse af tørstof, 6 metaller (bly, cadmium, kobber, zink, krom, nikkel), kulbrinter C6 – C35 og PAH.
  5999 750,00

Jorden må maksimalt henligge på jordhotellet i 12 måneder iht. gældende miljøgodkendelse.

Frasortering af affald

Ved modtagelse af jord med andre typer affald, pålægges et frasorteringsgebyr pr. læs.

 • Beskrivelsevarenr.Kr./ton
 • Håndsorteringsgebyr (lille)8990 1000,00
 • Håndsorteringsbegyr (stor)8995 2000,00

Ovennævnte priser er ekskl. moms