Modtagelse af jord

Ren jord, ren samvittighed

  • Modtagelse – her og nu
  • Nyt liv til din jord
  • Erfarne medarbejdere
  • Myndighedsbehandling
    Jordanalyser
  • Jordmodtagelse i klasse 1, 2, 3 og 4
  • Mellemdepot i op til 24 måneder
  • Bortskaffelse af forurenet jord
  • 5 km til Rådhuspladsen

Modtagelse – her og nu
Tid og økonomi er nøgleordene, når du skal have forurenet jord væk fra byggepladsen. Derfor har vi en rammeanvisningsaftale med Center for Miljø og kan klare alle anmeldelser til kommunen, så du kan komme af med din jord – nu og her.

Kort køreafstand
Skær ned på transportomkostningerne. Med mindre end 5 km fra Rådhuspladsen til Prøvestenen ligger vi tættest på dit byggeri i byen.

Byjordsplads
Hvis du har brug for at komme helt af med din forurenede jord, kan vi anvise forskellige deponeringsmuligheder. Og hvis din jord skal afskibes, har vi egne havnefaciliteter.

Jordhotel
Spar penge ved at lægge din jord i mellemdepot og genanvende det i dit byggeri. Vi modtager forurenet jord i både klasse 1, 2, 3 og 4 og kan opbevare det i op til 24 måneder.