Modtagelse af jord

Ren jord, ren samvittighed

  • Modtagelse – her og nu
  • Nyt liv til din jord
  • Erfarne medarbejdere
  • Myndighedsbehandling
    Jordanalyser
  • Jordmodtagelse i klasse 1, 2, 3 og 4
  • Mellemdepot i op til 24 måneder
  • Bortskaffelse af forurenet jord
  • 5 km til Rådhuspladsen

Modtagelse – her og nu
Tid og økonomi er nøgleordene, når du skal have jord væk fra byggepladsen. Derfor har vi en rammeanvisningsaftale med Center for Miljø og vi kan klare alle anmeldelser til kommunen, så du kan komme af med din jord – nu og her.

Kort køreafstand
Skær ned på transportomkostningerne. Med mindre end 5 km fra Rådhuspladsen til Prøvestenen ligger vi tættest på dit byggeri i byen.

Analysering og bortskaffelse
Vi har flere forskelligebortskaffelsesmuligheder afhængig af jordens forureningskarakteristika og egenskaber. Hvis jorden skal af/udskibes har vi tilmed egen havnekaj, og vi forestår tilmed eksportløsninger.