Kundeinfo – Nye takster hos KMC Nordhavnen for depot af forurenet jord.

KMC har d.d. udsendt nedenstående:

 

“Inden udgangen af 2020 vil depot for forurenet jord i Nordhavnen være færdigfyldt. Indtil et nyt depot på den kommende Lynetteholm kan tages i brug, oprettes et midlertidigt mellemlager oven på depotet i Nordhavnen. Når depotet på Lynetteholm står klar, vil jorden blive transporteret hertil fra det midlertidige mellemlager.

De ekstra omkostninger, der opstår til håndtering og transport af den oplagrede jord, dækkes af en takstforhøjelse. Københavns Borgerrepræsentation godkendte den 29. oktober 2020, at taksten for modtagelse af forurenet jord stiger fra 78 kr. pr. ton til 100 kr. pr. ton med virkning fra den 1. november 2020, og at taksten for modtagelse af forurenet jord stiger yderligere til 121 kr. pr. ton med virkning fra den 1. januar 2021.”

Sten & Grus Prøvestenen A/S vil med virkning fra den 1. november 2020 viderefakturerer vores netto takststigning på kr. 20,00 pr. ton og yderligere kr. 20,00 pr. ton fra 1. januar 2021.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte jeres sædvanlige kontaktperson.