I løbet af 2016 kan vi på Sten & Grus Prøvestenen A/S modtage forurenet jord til rensning

Jordrensningsanlæg

Som noget unikt, vil vi som de første komme ind på det danske marked, i løbet af 2016, hvor vi vil være i stand til at rense og vaske svært forurenet jord for div. tungmetaller, olier og andre forureningskomponenter ved Sten & Grus Prøvestenen A/S. Derved kan vi håndtere den komplekse forurening, og dette upåagtet at jorden indeholder store mængder affald.

Vi har en betydelig skibskapacitet, som betyder, at vi kan eksportere denne svært forurenet jord til både Belgien og Holland. Men når vores anlæg først er færdigetableret, bliver det ikke længere nødvendigt at eksportere denne form jord væk fra Danmark.

Vi kan modtage op til 5000 tons om dagen.

Vi er i tæt samarbejde med Group De Cloedt’s miljøafdeling i Belgien, som er eksperter på området, og de besidder flere års erfaring indenfor jordrensning og håndtering. Vi har derfor de bedste partnere og folk til at sikre vores kunder en komplet løsning – fra jorden køres ind til vores anlæg – til den skal videre igen. Dette, om det er deponi eller genbrug.

Vores ambition er at sikre bæredygtighed, hvor jorden ikke blot renses, men sorteres i genanvendelige fraktioner og højner nyttiggørelsen. For hvorfor skille sig af med gode kvalitetsprodukter, hvis vi kan genbruge dem i vores erhverv?

Allerede nu er vi i gang med forberedelserne til vores nye anlæg, og vi er overbeviste om, at vi kan modtage forurenet jord allerede i slutningen af sommeren 2016.

Hvis I har yderligere spørgsmål eller ønsker mere deltaljeret information ifm. mulighederne for håndtering af forurenet jord, bedes I kontakte vores miljøchef Michael Quist: mq@sgp.dk
jordrensning