Faldunderlag

SGP har desværre haft store problemer med at levere faldunderlag i de sidste tre måneder.

 

Problemerne skyldes flere ting:

  • Vi har ikke modtaget råvarer i perioden medio januar til medio juli, da DC Orisant, der sejler råvarer til Prøvestenen, har været ude af produktion pga. en brand om bord.
  • SGP har ændret produktionsmetode, hvilket har betydet en del indkøring. Ændringen skyldes at det oprindelige anlæg er udskiftet pga. alder/stand.Heldigvis kan faldunderlaget stadig leveres under det nuværende certifikat, og for at begrænse generne for vores kunder, har vi valgt at starte op hurtigst muligt, hvilket desværre betyder, at vi ikke har bygget et bufferlager op.Det betyder, at vi er nødt til at ”rationere” faldunderlag, indtil vi er oppe på fuld produktion. Det forventer vi at være om 2 måneder.Vi håber på jeres forståelse og beklager de gener, som er opstået herved.

Med venlig hilsen

Sten & Grus Prøvestenen A/S

Kim Fynbo Nielsen