Belgiske Group De Cloedt køber sig ind i Sten & Grus Prøvestenen A/S

 

Presseoplæg

 

En ejerandel i Sten & Grus Prøvestenen bliver springbræt for belgiske Group De Cloedt til hurtigt at få fodfæste i København

 

Det er en efterhånden velkendt spiller der den 30. juni i år overtog en del af Jette Rohdes aktier i den snart 31 år gamle virksomhed Sten & Grus Prøvestenen A/S på Amager. Group De Cloedt, eller i daglig tale “DC”, hedder virksomheden, som nu også kan sætte en nål i danmarkskortet ved København. Det er ikke uvant for Group De Cloedt at “købe ind” i Danmark. For syv år siden overtog koncernen Thyborøn Nordsø Ral, som suger rå-materialer fra Jyske Rev i Nordsøen og for et lille år siden etablerede DC sig på Lolland ved at købe grusgravsdelen med fire grusgrave, tre havnepladser (på Sjælland, Lolland og Falster) og ral- og sandsugerskibet Navo fra MSE i Nørre Alslev. I dag hedder grusgravene på Lolland DC Råstoffer A/S, men der bliver ingen navneændringer i København. Sten & Grus Prøvestenen beholder det navn virksomheden har været kendt under siden midten af 80’erne.

 

Den belgiske Group De Cloedt-koncern, med 16 skibe og mere end 300 med-arbejdere, har 100 års erfaring som operatør indenfor offshoreudvinding af råstoffer i hele Europa. Ud over i Belgien findes virksomheden i dag i Holland, Frankrig, England, Norge og Danmark. De seneste 10 år har DC-koncernen med President Gery De Cloedt og CEO Emmanuel Maes i spidsen udviklet sig til at omsætte for 150 millioner EUR.

 

DC arbejder indenfor fire veldefinerede arbejdsområder: tilslagsmaterialer, færdigmixet beton, havneudgravninger og genanvendelse af byggeaffald/ jordrensning. Og netop det sidste område har været afgørende i forbindelse med købet af en del af aktierne i Sten & Grus Prøvestenen. “På vores jordhotel her på Prøvestenen har vi i mange år både modtaget forurenet jord, haft jord i mellemdepot og bortskaffet forurenet jord. Og med Group De Cloedt som medejer får vi mulighed for at optimere vores håndtering af den forurenede jord yderligere. Forurenet jord er blevet et meget konkurrencepræget område, hvor prisen er helt afgørende og omkostningsoptimering bydende nødvendig. Fremadrettet kan vi trække på både produktion og mangeårige kompetencer hos vores DC-partnere i Belgien og Holland. Synergierne mellem virksom-hederne og mellem de fire arbejdsområder giver os mulighed for at fasthold

vores meget høje kvalitet, og samtidig være knivskarpe på prisen”, fortæller Jette Rohde.

 

Men også når det handler om råstoffer, ser Jette Rohde store fordele i det nye medejerskab. “Vi kan med egne skibe sejle nogle af de bedste råmaterialer der bliver suget på for eksempel Jyske Rev i Nordsøen, fra vores “DC-familie-medlem” Thyborøn Nordsø Ral direkte til Prøvestenen i København. Så i løbet af efteråret vil vi tilbyde vores kunder nye materialetyper og nye services, og som altid have blikket skarpt rettet mod kvalitet, leveringssikkerhed, pris og service. Og vi er gearet til højt tempo og den vækst der er i byggeriet i hoved-staden i disse år. Vores maskinpark har faktisk aldrig været nyere end den er i dag – så vi er mere end klar til at tage hul på en rigtig spændende tid”, for-tæller Jette Rohde.

 

“Jeg er født ind i denne her branche. Mine forældre havde både grusgrave og vognmandsforretning. Men jeg havde faktisk ingen ambitioner om at gå ind i branchen. Jeg læste økonomi på Handelshøjskolen, men efter nogle år fik jeg alligevel job i branchen. Det er 31 år siden til oktober, at jeg startede op som selvstændig. Min voksne søn Peter, har fart på karrieren i IT-branchen, og han har ikke lyst til at tage over, så der er ingen 2. generation i Sten & Grus Prøvestenen. Jeg brænder for mit arbejde og den daglige kontakt med vores trofaste kunder, hvor mange faktisk har været med lige siden jeg startede. Jeg bliver ved roret, og kommer til at videreudvikle Sten & Grus Prøvestenen sammen med Roland Gagel, der er landechef i Group De Cloedt Danmark. Og alle mine gode og dygtige medarbejdere fortsætter naturligvis. Jeg er både kvinde og nok også meget ærekær. Så det har været vigtigt for mig, at det er en familieejet virksomhed, som jeg har solgt mine aktier til, at mine med-arbejdere fortsætter, og at vi kan vise vores nye medejer Group De Cloedt, at vi kan tjene penge. Og det gør vi igen”, siger en glad og tilfreds Jette Rohde.