Produkter

Byg fleksible skillevægge til dine materialer

  Med de nye betonblokke fra SGP kan du bygge en fleksibel skillevæg på kort tid. Betonblokken fås i hele (160x80x80 cm) og halve (80x80x80 cm) blokke, der kan opbygges i forbandt. Betonblokkene er støbt af færdigbeton, som alternativt knuses til vejbygningsmaterialer. På den måde sparer vi miljøet for produktion af nye råstoffer samt energi […]

Produkter

Faldunderlag

SGP har desværre haft store problemer med at levere faldunderlag i de sidste tre måneder.   Problemerne skyldes flere ting: Vi har ikke modtaget råvarer i perioden medio januar til medio juli, da DC Orisant, der sejler råvarer til Prøvestenen, har været ude af produktion pga. en brand om bord. SGP har ændret produktionsmetode, hvilket […]

Kundeinformation, Organisationsnyheder, Produkter

I løbet af 2016 kan vi på Sten & Grus Prøvestenen A/S modtage forurenet jord til rensning

Som noget unikt, vil vi som de første komme ind på det danske marked, i løbet af 2016, hvor vi vil være i stand til at rense og vaske svært forurenet jord for div. tungmetaller, olier og andre forureningskomponenter ved Sten & Grus Prøvestenen A/S. Derved kan vi håndtere den komplekse forurening, og dette upåagtet […]

Produkter

Faldunderlag 1-5 mm

Nu er vi igen lagerførende af Faldunderlag 1-5 mm. Produktet er certificeret af Dancert G004-04 Pris: 230 kr./ton ekskl. råstofafgift, produktionsvederlag, olietillæg og moms.