Kundeinformation

Kundeinfo – Nye takster hos KMC Nordhavnen for depot af forurenet jord.

KMC har d.d. udsendt nedenstående:   “Inden udgangen af 2020 vil depot for forurenet jord i Nordhavnen være færdigfyldt. Indtil et nyt depot på den kommende Lynetteholm kan tages i brug, oprettes et midlertidigt mellemlager oven på depotet i Nordhavnen. Når depotet på Lynetteholm står klar, vil jorden blive transporteret hertil fra det midlertidige mellemlager. […]

Kundeinformation

Nye priser og tiltag per 1. januar 2019

Kære Kunde,   I kan nu hente vores nye prislister, gældende fra 1. januar 2019, indeholdende alle vores produkter, som kan afhentes/modtages på vores tre havnepladser – Prøvestenen, Nakskov og Masnedø. I denne forbindelse vil vi gerne introducere følgende: Sediment – rent og forurenet – fra afvandingsbassiner, søer, havne Forurenet beton og jord til Kontakt […]

Kundeinformation, Organisationsnyheder, Produkter

I løbet af 2016 kan vi på Sten & Grus Prøvestenen A/S modtage forurenet jord til rensning

Som noget unikt, vil vi som de første komme ind på det danske marked, i løbet af 2016, hvor vi vil være i stand til at rense og vaske svært forurenet jord for div. tungmetaller, olier og andre forureningskomponenter ved Sten & Grus Prøvestenen A/S. Derved kan vi håndtere den komplekse forurening, og dette upåagtet […]