Ikke kategoriseret

Faldunderlag

SGP har desværre haft store problemer med at levere faldunderlag i de sidste tre måneder.   Problemerne skyldes flere ting: Vi har ikke modtaget råvarer i perioden medio januar til medio juli, da DC Orisant, der sejler råvarer til Prøvestenen, har været ude af produktion pga. en brand om bord. SGP har ændret produktionsmetode, hvilket […]